Menu

Inspiratie en informatie

Zes prioriteiten van zorggebruikers voor herinrichten zorg

Een keuze voor mensgerichte zorg is een keuze voor meer kwaliteit en lagere kosten. Dat is de boodschap die klonk tijdens het debat ‘Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief’. Dit debat was het slotstuk van een sectorbrede discussie die PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare faciliteerden. Uit de discussie kwamen zes prioriteiten van patiënten naar voren voor het mensgericht inrichten van de zorg.

bron: nieuwzorglandschap.nl

De heersende overtuiging in Nederland is dat zorgkwaliteit en zorgbeleving extra kosten met zich meebrengen. Het tegendeel is ook te beargumenteren: mensen die ‘in control’ zijn over hun eigen leven en beslissen welke zorg bij hen past, zijn mentaal (en­ wellicht fysiek) beter bestand tegen de te nemen drempels en beter in staat de ziekte een plek te geven in hun leven. Niet het zorgaanbod, maar de vraag van de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Stuur op het slimmer inrichten van zorg gericht op betere zorguitkomsten, dan volgt kostenreductie vanzelf.

De richting voor verandering

Noodzakelijke veranderingen komen in de sterk gefragmenteerde zorgsector maar moeizaam tot stand. Waardevolle initiatieven zijn er genoeg, wat ontbreekt is een gemeenschappelijke richting. Deze is te vinden in een gezamenlijke ambitie om mensgerichte zorg te realiseren, zo blijkt uit de discussie over het nieuwe zorglandschap. De keuze voor het sturen op zorgwaarde vereist wel een andere manier van het meten van zorgkwaliteit en het afrekenen van zorg.

De zorgwaarde-agenda van Michael Porter en Thomas Lee (‘The strategy that will fix healthcare’) biedt handvatten om de benodigde veranderingen tot stand te brengen. Zij sturen sterk op het echt veranderen van wát we kwaliteit noemen en wát we gaan meten en afrekenen.

Zes prioriteiten van zorggebruikers

In samenwerking met patiëntenorganisatie NPCF inventariseerden PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare de prioriteiten van zorggebruikers als het gaat om het slimmer en mensgericht inrichten van zorg. Zes punten kwamen daarbij sterk naar voren:

Persoonlijk Gezondheidsdossier: Iedereen zou een eigen gezondheidsdossier moeten hebben waarin alle medische informatie van een individu bijeenkomt en gedeeld kan worden onder eigen regie.

Betekenis voor de patiënt: Zorg betekent niet hetzelfde voor iedereen – dit zou een vanzelfsprekende afweging moeten zijn in de zorgverlening om deze maximaal effect te geven.

Zorg altijd en overal: We staan in contact met de wereld via een grote verscheidenheid aan media waar en wanneer we willen – behalve met de zorg. Daar kunnen we alleen een afspraak maken om iemand te spreken in persoon. Dit lijkt een grote gemiste kans.

(Logistieke) regie door de zorggebruiker: De logistiek rond afspraken, onderzoeken en behandelingen kan voor veel patiënten grote vormen aannemen. Het lijkt logisch om zorggebruikers zelf in de gelegenheid te stellen dit optimaal in te richten.

Één zorggebruikerperspectief: Het aantal patiënten met verschillende aandoeningen tegelijk neemt toe. Hierdoor neemt ook de noodzaak toe van één eenduidig medisch patiëntperspectief door de verschillende zorgverleners.

Maximale benutting medische kennis: Er is steeds meer toegang tot een wereld aan informatie en kennis. Het lijkt logisch dat de zorg hier ook maximaal gebruik van maakt en zorggebruikers helpt hier voordeel uit te halen

Cartoons

Suus van den Akker maakte tijdens het debat treffende cartoons. Een selectie:

 

Laatste berichten