Menu

Inspiratie en informatie

TRAINING Zorg op afstand dichterbij halen!

Zorg op afstand is een verwarrend begrip. In de eerste plaats omdat het zorg op afstand juist zorg dichterbij haalt. De cliënt en familie worden actiever bij het zorgproces betrokken. In de tweede plaats kan met de inzet van zorg op afstand, zorg en behandeling in een intensievere vorm worden aangeboden. In de derde plaats kan zorg en behandeling veel flexibeler worden aangeboden op tijden dat de cliënt dat wenst. Tegelijkertijd dalen de kosten en wordt de kwaliteit verhoogd met de inzet van zorg op afstand. Heel concreet: inzetten van zorg op afstand bespaart iedere maand enkele duizenden euro’s terwijl de cliënt de zorg als veel persoonlijker ervaart en zich veiliger voelt.

Zorg op afstand is eenvoudiger te realiseren dan u denkt

Zorg op afstand wordt nog maar op kleine schaal ingezet. In veel gevallen omdat zorginstellingen de mogelijkheden niet kennen, vermoeden dat het duur is, niet vergoed wordt, implementatie ingewikkeld is of voor hun cliënten niet geschikt is. Het tegendeel is waar. Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden die bijzonder geschikt zijn voor bijvoorbeeld dementerenden, veelal eenvoudig te realiseren zijn en vanuit de zorgverzekeraar of zorgkantoor vergoed worden. Ook de NZa stimuleert vergoeding van zorg op afstand door de declaratieruimte te vergroten.

 

Onbekendheid wegnemen

In de dagelijkse zorgpraktijk zie ik zorg op afstand nog niet breed toegepast worden. Wel diverse pilots maar daarna blijft het vaak stil. Structurele toepassing geïntegreerd in het zorgproces kom ik nog niet veel. Vanuit de overtuiging dat zorg op afstand niet meer weg te denken is en kosten verlaagt en kwaliteit verhoogt biedt ik twee trainingen aan:

  • 1. eendaagse verkenningssessie
  • 2. tweedaagse implementatiesessie

Beide trainingen zijn bestemd voor bestuurders, managers, artsen en behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden. De trainingen worden zowel in-company aangeboden als jaarlijks op een centrale locatie in Nederland.

 

Eendaagse eHealth verkenningssessie

Introductietraining waarin leidinggevenden en zorgprofessionals kennismaken met zorg op afstand, eHealth, en potentiële kostenbesparingen. Daarna gaan ze zelf werken met eHealth toepassingen en ervaren zelf hoe het voor cliënt en zorgprofessional is om te werken met eHealth. Hierna geven we inzicht in de vergoedingsmogelijkheden. Tot slot gaan we in op het verander- en implementatietraject aan de hand van de evidence based eHealth-roadmap© van HIDDEMA.

Belangrijkste resultaat: zorgprofessionals en leidinggevende zijn aan de hand van concrete toepassingsmogelijkheden overtuigd van het nut en de noodzaak van eHealth in hun eigen organisatie. Er vindt geen discussie meer plaats of eHealth geschikt is maar wanneer eHealth wordt geïmplementeerd.

De deelnemers kennen de verschillen tussen Domotica, eHealth en zorg op afstand en hebben toepassingsmogelijkheden zelf aan den lijve ervaren.

Verwachtingen over mogelijkheden, effecten, kosten, financiering en opbrengsten voor cliënt, zorgprofessionals en organisatie zijn gelijk. Belemmeringen waardoor implementatie blijft liggen zijn weggenomen en oplossingen voor gedefinieerd. De invoeringsduur is daardoor aanzienlijk korter omdat betrokkenen sterk gemotiveerd zijn om er mee te gaan werken en concrete beelden hebben over wat er op hen af komt.

 

Tweedaagse eHealth implementatiesessie

Tijdens deze tweedaagse implementatiesessie worden eHealth-toepassingen geselecteerd en het  implementatietraject in de steigers gezet.

In twee dagen wordt de eHealth-roadmap© van HIDDEMA voor uw organisatie of afdeling volledig uitgediept. De deelnemers zijn al wat meer bekend met eHealth of hebben soms op kleine schaal een toepassing in een pilot geprobeerd.

Deze tweedaagse implementatiesessie begeleidt u stap voor stap in het proces van selecteren van eHealth toepassingen tot en met structurele inbedding in het zorgproces. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

  • – de dimensies van eHealth
  • – eHealth en de impact op de organisatie, zorgprofessionals en cliënten
  • – toepassingen voor specifieke doelgroepen
  • – harde besparingen en kwaliteitsverbeteringen definiëren
  • – eHealth en verandermanagement
  • – verkoopstrategie van eHealth richting organisatie, zorgverzekeraar en zorgkantoor
  • – implementatie strategie van geselecteerde eHealth toepassingen

Belangrijkste resultaat: toepassingsmogelijkheden zijn voor uw organisatie concreet gedefinieerd en in rollenspelen getest, projectplan, projectstructuur, communicatie- & veranderplan en een feitelijke businesscase voor uw specifieke organisatie liggen klaar. De benodigde acties zijn uitgezet in een realistische planning.

Met de tweedaagse implementatietraining is het implementatietraject grondig voorbereid en wordt de zorgprofessional en de cliënt aan de hand meegenomen om de verandering te begrijpen en te accepteren.

Na twee intensieve dagen is het alleen nog een kwestie van doen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de trainingen, in-company mogelijkheden of om u op te geven voor deelname neemt u contact op met HIDDEMA: info@hidde-ma.com. U kunt ook bellen: 06 – 46 750 192.

Laatste berichten