Menu

Inspiratie en informatie

Nieuwe website HIDDEMA

De nieuwe website van HIDDEMA is live! Met de introductie van de nieuwe website is ook de huisstijl van HIDDEMA vernieuwd. DOTPAGE heeft het nieuwe ontwerp van de huisstijl en de website gemaakt.

Kosten verlagen & Kwaliteit verhogen

HIDDEMA realiseert veranderprojecten op het terrein van: kosten verlagen & kwaliteit verhogen.

Dat zijn onderwerpen waar bestuurders, management en zorgprofessionals dagelijks keihard aan werken. Een essentiële vraag speelt hierbij een belangrijke rol: hoe blijf ik vernieuwen, verbeteren en mij onderscheiden terwijl beschikbare financiële middelen steeds minder worden.

 

HIDDEMA realiseert

Geen hoogdravende theoretische verhandelingen en op afstand adviseren. NEE: met de voeten in de klei projecten realiseren waar uw cliënten en patiënten beter van worden.

Een prachtig voorbeeld van kosten verlagen & kwaliteit verhogen is de implementatie van eHealth. Er wordt veel over gesproken. Er is steeds meer mogelijk. De overheid heeft eHealth als speerpunt gedefinieerd. Ze financiert een groot deel van de kosten van implementatie.

In de dagdagelijkse praktijk zie ik echter eHealth nog veel te weinig toegepast worden. Wel diverse pilots en innovatieprogramma’s, maar daarna blijft het vaak stil. Structurele toepassing zie ik nog niet veel. In mijn optiek komt dat omdat eHealth vanuit technische mogelijkheden wordt ingevoerd. Er wordt te weinig gekeken of bijvoorbeeld Beeldzorg past bij de doelgroep en of de artsen en behandelaren er mee willen of kunnen werken. Er wordt voorbij gegaan in hoeverre Beeldzorg in lijn is met de strategische uitgangspunten van de zorgorganisatie. Alles is mogelijk, maar wat precies weten zorgorganisaties nog niet goed.

HIDDEMA verkent met u de toepassingsmogelijkheden van eHealth voor uw patiënten en uw organisatie. Daarna brengen we kosten en opbrengsten voor u in kaart. We kijken dan naar het geld én naar de energie die uw medewerkers moeten besteden aan de implementatie. En we brengen de verbeterkansen van de kwaliteit van uw dienstverlening in kaart. Zo ontstaat een compleet beeld van mogelijkheden en opbrengsten voor uw cliënten en uw organisatie.

 

HIDDEMA implementeert eHealth alleen daar waar het kosten verlaagt en kwaliteit verhoogt. Bent u klaar voor die verandering?

Neemt u dan contact op: info@hidde-ma.com. U kunt ook bellen: 06 – 46 750 192.

Laatste berichten