Menu

Inspiratie en informatie

HIDDEMA voert programmamanagement proeftuin GOEDLEVEN

HIDDEMA voert sinds januari 2014 het programmamanagement van één van de negen proeftuinen welke door het Ministerie van VWS worden gevolgd.

In de zorg ontstaan veel initiatieven die tot doel hebben de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en de zorg in de buurt beter te organiseren. Om dit innovatieve klimaat te ondersteunen heeft minister Schippers 15 initiatieven geselecteerd die zij de komende jaren actief gaat volgen en waar mogelijk ondersteunen. De bevindingen uit deze initiatieven kunnen gebruikt worden in de vorming van nieuw beleid.

Hoofddoel van de proeftuin GoedLeven is dat de Zeeuws-Vlaming gezonder gaat leven. De proeftuin experimenteert in de regio Zeeuws-Vlaanderen met een integrale populatiegebonden aanpak. Waarbij men een beweging op gang willen brengen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, binnen de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden.

In 2013 is een ambitieus programmaplan opgeleverd door 25 participerende zorg- & welzijnsaanbieders, de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en zorgverzekeraar CZ. In 2014 worden verschillende proeftuinprojecten uit vier deelprogramma’s in de praktijk gerealiseerd. HIDDEMA voert het programmamanagement voor deze ambitieuze proeftuin.

 

Meer informatie:

www.goedleven.nl

www.kennispleinchronischezorg.nl/kcz/Dossiers/Proeftuinen-Populatiemanagement/GoedLeven,-Zeeuws-Vlaanderen.html

www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/23/minister-schippers-gaat-veelbelovende-zorginitiatieven-intensief-volgen.html

Laatste berichten