Menu

Inspiratie en informatie

eHealth echt werkend maken

Samen met PhaseFour ben ik een initiatief gestart waarin wij ondernemende zorgorganisaties en zorgverzekeraars uitdagen met ons eHealth echt werkend te maken.

Stelling

De rol van de patiënt in de uitvoering van de zorg is nu nog beperkt. Met de opkomst van Internet zoeken meer en meer patiënten een actievere rol in hun diagnose en behandelproces op met het vergaren van door hem relevant geachte informatie. Soms met een positieve bijdrage aan het zorgproces, soms met een negatieve.

Ook toepassingen op het terrein van zorg op afstand maakt actievere betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandelproces mogelijk. Naar ons idee ontbreekt een intelligent systeem dat direct interacteert met de patiënt wanneer hij eHealth toepassingen gebruikt.

Indien de patiënt zou beschikken over de juiste informatie en hulpmiddelen voor de voor hem relevante case dan kan zijn bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van het zorgproces sterk in waarde toenemen en kunnen leiden tot tijdsbesparing voor behandelaars en kwaliteitsverhoging van het behandelproces. Belangrijk extra voordeel is dat de betrokkenheid en zelfregie van de patiënt en zijn directe omgeving, verhoogd wordt. Daarmee wordt de behandeltijd nog eens extra verkort in veel gevallen.

Voorbeeld

In een revalidatieproces vult de patiënt op een tablet elke morgen zijn bevindingen in. Afhankelijk van wat de patiënt invult worden opvolgende vragen gesteld en vult de patiënt zonder directe betrokkenheid van de behandelaar een belangrijk deel van de diagnose of vervolgbehandeling in. Deels krijgt  de patiënt al feedback op zijn antwoorden. De behandelaar is vervolgens minder tijd kwijt met diagnostiek en behandeling.

De behandelaar is nadrukkelijk betrokken in de definiëring van het proces dat de patiënt doorloopt op de tablet, zodat de patiënt met het proces op de tablet de diagnose doelen kan behalen en de behandelaar tot hogere efficiëntie kan komen.

 

Vragen aan bestuurders en beleidsmakers van ondernemende zorginstellingen en zorgverzekeraars

Wij zouden graag in contact komen met vernieuwers werkzaam binnen zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dat kunnen bestuurders zijn maar wij denken vooral ook aan beleidsmedewerkers op het terrein van ehealth of zorginnovaties. Met hen zouden wij willen bekijken of een praktische invulling op korte termijn mogelijk blijkt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan. Doel hierbij is met geïnteresseerden een pad te bieden waarbij na implementatie zowel voor de zorgverzekeraar als voor de zorginstelling consistente financiële voordelen behaald worden.

 

Voor meer informatie of wanneer u overweegt een bijdrage te leveren neemt u contact op met HIDDEMA: info@hidde-ma.com. U kunt ook bellen: 06 – 46 750 192.

 

Dit is een initiatief van:

Guus van Knippenbergh – Phasefour

Edwin Leutscher – HIDDEMA

Laatste berichten